a kezdőoldalhoz kattintson ide

 

Faustinum - az isteni irgalmasság tiszteletének lelkisége

Apostolokat várunk!

Legyél Te is tagja a Faustinumnak, vagyis az Isteni Irgalmasság Apostolai Társulatának! Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy akik elhatározzák, hogy terjesztik az irgalmas Jézus üzenetét a világban, azokat fogja egybe és segíti a Faustinum társulat.       
Jézus egyik ígérete: „Azokat a lelkeket, akik irgalmamat dicsérik, tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírójuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek” (Napló 1075).
 

Az itt következő ismertetőt le is tölthetjük szórólap formájában innen...

Vannak már közel harmincan Vecsésen is, akik tagjai a Faustinumnak, vagyis az Isteni Irgalmasság Apostolai Társulatának. Öröm számunkra az is, hogy templomunkban is sokan vannak, akik szívesen jönnek a pénteki imaórákra, és jöjjünk is minél többen, hogy példát adjunk a rádiós közvetítések alkalmával is más egyházközségeknek a közös imánkkal.

Akik tehát szívesen csatlakoznak az irgalmas Jézus tiszteletéhez, azok szóljanak, és jelentkezzenek, hogy minél többen legyenek, akik tagjai a Társulatnak. Két lépcsője van annak, hogy valaki tagja legyen a Faustinum Társulatnak: az első körben, aki jelentkezik, azt Önkéntesnek nevezzük, ezt az önkéntes nyilatkozatot Krakkóba továbbítjuk, a központba és onnan küldenek értesítést, hogy felvételt nyert valaki a Társulat önkéntesei közé. 1 év elteltével lehet kérni azt, hogy teljes tagja legyen valaki az összefogásnak. A tagok már igazolványt és jelvényt is kapnak.         

Apostolokat keresünk! – címmel több katolikus újságban megtette már ezt a felhívást a magyarországi Isteni Irgalmasság Alapítvány, és annak elnöke, Katona István püspök  (aki talán Vecsésre is eljön majd közénk) így írt: „A katolikus újságokban közzétett tájékoztatásra máris több százan jelentkeztek. Ennek nagyon örülünk, hiszen ez azt jelenti, hogy sokan ismerik az Isteni Irgalmasság üzenetét, és életükben komoly szerepet játszik annak tisztelete, sőt terjesztése is….Szívből kívánom, hogy mindenki részesüljön bőségesen azokban a kegyelmekben, amelyeket maga az Úr Jézus ígért az Isteni Irgalmasság tisztelőinek Szent Fausztina nővér közvetítése által.”

 

Ha egyházközségünkben legalább 10 tagja lenne a Társulatnak, akkor megalapíthatnánk az Isteni Irgalmasság Közösségét, amely nagyon méltó lenne ebben a templomban, és ehhez még püspöki jóváhagyás is érkezne.

 

A TÁRSULAT CÉLJAI

1.          Törekedni a keresztény tökéletességre, vagyis a töké­letes szeretetre, az Istenbe vetett bizalom és a felebarát irgalmas szeretete által.

2.          Az Isteni Irgalmasság misztériumának megismerése és hirdetése, amely legteljesebben a megfeszített és feltámadt Krisztusban nyilvánul meg.

3.          Irgalomért könyörögni az egész világnak, de különösen a bűnösöknek, a papoknak és a szerzeteseknek.

 

A Társulat a fő hangsúlyt a programszerű lelki képzésre helyezi, hogy az Isteni Irgalmasság apostolai kibonta­koztathassák lelki életüket, és gyümölcsözően végezzék küldetésüket.   A TÁRSULAT TAGJAINAK ÉS ÖNKÉNTESEINEK KÖTELESSÉGEI

I.     Önkéntes lehet bármely egyházi vagy világi személy, kiskorú is, aki kötelezettséget vállal, hogy:       

1. Lehetőségei szerint megismeri az Isteni Irgalmasság misztériumát, és törekszik az Isten iránti teljes bizalom­ra az Ő akaratának teljesítése által, amelyet a parancso­latok és az állapotbeli kötelességek foglalnak magukba.

2.Imádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét.

3.Naponta végrehajt legalább egy irgalmas cselekedetet Jézus iránti szeretetből tettel, szóval, vagy imádsággal.

 

II.   A Társulat tagja nagykorú egyházi vagy világi személy lehet, aki 1 év önkéntesség után bejelenti, hogy szeretne teljesebben részt venni a Társulat munkájában, és felvételt nyer.       

A tagok kötelességei:

1.       Rendszeresen szentségekhez járulni (ha lehetséges, havonta gyónni és gyakran áldozni).

2.       Folyamatosan megismerni az Isteni Irgalmasság misztériumát, amely legteljesebben a megfeszített és feltámadt Krisztusban nyilvánul meg; alaposan elsajátítani az Isteni Irgalmasság üzenetét, melyet Szent Fausztina nővér közvetített.

3.       Elvégezni a Társulat tagjainak kötelező lelki és apostoli képzését.

4.       Hirdetni az Isteni Irgalmasság üzenetét életpéldával és szóval.

5.       Törekedni az Isten iránti teljes bizalomra az Ő akara­tának teljesítése által, - állapottól és foglalkozástól függően - az élet minden körülményei között.

6.       Naponta végrehajtani legalább egy irgalmas cselekedetet Jézus iránti szeretetből tettel, szóval, vagy imádsággal. Lehetőség szerint kezdeményezni vagy részt venni karitatív tevékenységben, különösen olyan személyekért, akiknek mély erkölcsi megújulásra van szükségük.

7.       Imádkozni és felajánlani szenvedéseiket különösen a bűnösök megtéréséért, valamint a papokért és szer­zetesekért.

8.       Napközben szeretet-fohászok által és imádságban egyesülni az Irgalmas Jézussal a világ megváltásáért.

9.       Gyakorolni az Szent Fausztina nővér által közvetített Isteni Irgalmasság tiszteletének új formáit; az Irgalmas Jézus képének tiszteletét, az Isteni Irgalmasság rózsafüzérének mindennapi elmondását, az Irgalmasság órájának megtartását és az Irgalmasság ünnepének megülését.

10.    Aktívan részt venni a Társulat céljainak megvalósításában.

11.    Betartani a Társulat szabályzatát, határozatait és döntéseit.

12.    Méltóan képviselni a Társulatot saját környezetükben.

13.Rendszeresen befizetni a tagsági díjat.

A Társulat tagjai a megfelelő képzés után fogadalmat tehetnek az Isteni Irgalmasság szolgálatára határozott időre (1 év), vagy egész életre.

AZ IRGALMAS JÉZUS ÍGÉRETEI

melyeket Szent Fausztina nővéren
keresztül adott

1.Azokat a lelkeket, akik irgalmamat dicsérik, tiszte­letét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírójuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek (Napló 1075).

2.Azon lelkeknek, akik irgalmamat dicsérik, tiszteletét terjesztik, és más lelkeket  felbátorítanak, hogy bízzanak irgalmamban, haláluk órája nem okoz majd rémületet. Ebben az utolsó harcban irgalmam fogja védeni őket (Napló 1540).

3.Minden papnak, aki irgalmamat hirdeti, rendkívüli kegyelmet adok, szavaik gyógyítóan hatnak, s meg fogják indítani a szíveket, akikhez szólnak (Napló 1521).

 

Ezeken a lelki javakon kívül, melyeket az Úr Jézus az Isteni Irgalmasság minden apostolának ígér, a Társulat tagjainak joguk van továbbá:

1.Indítványokat és ajánlatokat előterjeszteni a Társulat vezetőségéhez.

2.Lehetőség szerint részt venni a Társulat munkájában.

3.Birtokolni a Társulat igazolványát és jelvényét.

4.Választani és választottá lenni a Társulat vezetőségében.

 

 

Jézus fájdalmas szenvedéséért

 – irgalmazz nekünk és az egész világnak!