a kezdőoldalhoz kattintson ide

 

Csoportunk bemutatkozása
Plébánosi kiegészítés

Karitász-garázs
tevékenységünk:
     röviden és részletesebben
Szent Erzsébet év

országos honlapunk,
hírek és egyebek
egyházmegyei honlapunk,
Karolj fel egy családot! - felhívás

 

Bemutatkozás

„Az Isten és a felebarát iránti konkrét szeretet nem elégszik meg néhány jócselekedettel, hanem kötelességének érzi, hogy nagylelkű szolgálattá alakítsa át az egész életet.”
/ II.János Pál /

      A karitász az „alamizsnálkodás” szervezett formája. Jézus földi életében mindig igénybevette az emberek segítségét. Ma is szüksége van eszközökre, emberekre, hogy a megváltás művét véghezvigye, szüksége van, hogy szeretetét közvetítsük mások felé.
      Tízenhárom évvel ezelőtt néhányan úgy gondoltuk, hogy a rászorultakat valamilyen formában segíteni kellene, szervezetlenül, kis lépésekkel, akciókkal próbáltunk elindulni a tevékeny szolgáló szeretet útján.
      1996-ban, nagyböjt első vasárnapján a Váci Egyházmegyei Karitász jóváhagyásával hivatalosan is megalakult plébániánkon a karitász-csoport. A templomba rendszeresen járó testvérek közül tíz fő vállalkozott a rászorulók szolgálatára.
      Anyagilag a Szent Antal perselyben elhelyezett adományokból gazdálkodunk, és abból a gyűjtésből, amelyet évente Szent Erzsébet napjára tartunk, tehát egyházunk híveinek
adományait osztjuk szét. /élelmiszer,füzetcsomag, ajándék vásárlás/. Gyűjtünk használt, jó állapotban lévő gyermek és felnőtt ruhát, cipőt, játékot, melyekből a fogadóórákon válogathatnak rászoruló testvéreink. De érkeztek nagyobb felajánlások is: bútorok, hűtők, kiskályhák stb. - ezek még nagyobb segítséget tudnak jelenteni a rászoruló családoknak!
      Fontos tudni, hogy nemcsak vallásos embereken segítünk, hanem küldetésünk van minden rászorulóhoz. Folyamatosan végezzük a terület feltérképezését, valószínű, hogy még nem találtunk meg minden segítségre szoruló személyt. Keressük azokat akik segítségre szorulnak, kérjük akik tudnak róluk, jelezzék felénk! Nem igérhetjük, hogy minden elvárásnak meg tudunk felelni,de megtesszük, ami tőlünk telik.
      Azok jelentkezését is várjuk, akik segíteni tudnának, van idejük és kedvük mások szolgálatára.

vissza az elejére

 

Plébánosi kiegészítés

      Szeretném örömömet kifejezni, hogy karitász-csoportunk eddig is nagyon sok jót tett miértünk és a mi nevünkben, és ezért az egyházközség nevében köszönetemet fejezem ki. Ezt a munkát kell még nagyobb összefogással folytatnunk.
      Néhány alapelvet szeretnék a kedves hívek szívére helyezni:
-  Akkor vagyunk jó keresztény közösség, ha nálunk is kidomborul a közösség szolgáló szeretete, a karitatív-segítő szeretet cselekedetekben!
- Ezért hozta létre egyházunk a karitász-csoportokat, hogy az egyházközség nevében tegyenek jót.Tehát a karitász-csoport plébániánkat képviseli. Ezért szeretném, ha úgy tekintenénk rá, mint az egyházközség kezére! A szíve egyházközségünknek az imádkozó emberek, a feje a képviselő testület, a keze pedig a karitász. Hadd emeljem tehát ki, hogy karitász-csoportunk ha jól működik, ez mindannyiunk becsületére válik, ha nem jól, akkor mindannyiunk szégyene lenne. Érezzük sajátunknak! Támogassuk! Minden évben a Szent Erzsébet-napi gyűjtés 40%-át megtarthatja ez a közösségünk, de egész évben, ha a Szent Antal perselybe dobunk, akkor a rászorulókat e csoportunk által tudjuk támogatni.

Karitász-garázs

Jó minőségű, tiszta gyermek- és felnőtt  használtruha és cipő ingyenes osztása rászorulók részére: minden hónap 1. és 3. csütörtökjén 9-11 óra között.     Vecsés, Eötvös utca 15 sz. A felajánlásokért szívesen érte is megyünk (0630-5924884, Kozma Judit).

 

 

 

      A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából a 2007-es esztendőt jubileumi évvé nyilvánította. A jubileumi évet Erdő Péter bíboros nyitotta meg a Művészetek Palotájában november 19-én este 18 órakor.

        Olvassuk el püspökeink szép és cselekedetre serkentő gondolatait a Szent Erzsébet év megnyitása alkalmával! kattintson ide
(ha még nem lenne a pdf fáljlokat kezelő program installálva a számítógépén, innen letöltheti ingyenesen)

vissza az elejére

 

Karitászunk tevékenységéről részletesebben: helyi csoportunk, országos Karitász

Helyi csoportunk tevékenysége:

-         a családokért:
- ruhaosztás (hirdetés óvodákban, iskolákban is, hangosbemondóval is), évente kétszer-háromszor;
- használt bútorokat juttatunk el családokhoz

-          a gyermekekért: 
- füzetcsomagok osztása rászoruló iskolásoknak;
- nyári üdültetés gyermekekkel kb. 15 fő (környezet-tanulmány alapján), a jövőben pedig talán úgy, hogy remélhetőleg az egyházközség a legszorgalmasabb hittanosait elviszi hittanos-táborba, és a közülük rászorultakat segíti karitászunk

-         özvegyekért, idősekért:
- karácsonykor kb. 50 idősnek, akik templomba járnak, karácsonykor az önkormányzati csomagok kihordása;
- idősek otthonában: beszélgetések, ruhák, sütemények;
- beszélgetős idősek napja: Anna-napkor, Erzsébet-napkor (egy fél nap, süti, beszélgetés);

-    egyéb karitatív tevékenységek:
- minden szerdán kettesével ügyelet a karitász-helységben;
- élelmiszer-osztás folyamatosan (max. 4x egy évben), ezenkívül krumpli osztás is;
- beteglátogatások;
- Erzsébet napján Erzsébet-kenyér osztás és sütemény a kápolnában, a jövőben pedig újból kilencedet fogunk előtte végezni

-     Nem utolsó sorban, sőt, talán a legfontosabb, hogy az egyházmegye minden karitász-csoportja havonta imádkozik valamilyen lelki-testi szükségletet végző embertársainkért, emberek csoportjaiért: pl. alkoholistákért, elváltakért, özvegyekért stb.

Az országos Karitász

- folyamatosan fenntart több intézményt:
  - Szakápolási és Fogyatékosokat Támogató Szolgálat – 8 településen
  - "Rév" Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (alkohol-, kábítószer-problémák stb.)
  - XXIII. János Szeretetotthon – idősek otthona

- Sokféle segélyakciót hajtunk végre:
   -
   Katasztrófa-területek megsegítése: Irán, Erdély, Magyarország  (gondoljunk az árvizekre)
   -
   egyéb segítő programok: Kárpátalja, Szerbia stb.
   -
   Határon túli magyarok megsegítése (nemrég – 2006. nov. – a Duna televízió is beszámolt erdélyi templom és közösségi ház építésről)

Országos honlapunk

vissza az elejére

 

Élelmiszergyűjtési akciónkról itt... (2009. október)