a kezdőoldalhoz kattintson ide

A "KÉK" rövid története
Általános célkitűzései
Vecsési csoportunkról, kép-1., kép-2.
...olyan csoportokból áll...
...hétköznapok lelkigyakorlata?...
   

2016. adventjére
2016. nagyböjtjére  
2015. ádventjére
   2015. nagyböjtjére

   2014. ádventjére
   
2014. nagyböjtjére
 
    Korábbi lelkigyakorlatokról itt...   

További információk
 

A "KÉK" rövid története

      A KÉK, a Keresztény Élet Közössége a Mária Kongregáció II. vatikáni zsinat utáni megújult formája. A Mária Kongregációt, a jezsuiták által alapított vallásos, apostolkodó társulatot 1547-ben kezdeményezte Loyolai Szent Ignác. Olyan lelkiségi mozgalomnak tekinthetjük, mely tagjainak keresztény életvitelét a Szent Ignác-i lelkigyakorlatok szellemében mélyíti el, és a helyi igények szerint ösztönzi apostoli tevékenységre. Magyarországon az első Mária Kongregációt Pázmány Péter vezette. II. József 80 kongregációnkat oszlatott fel. Egy 1943-as adat: 70 férfi és 130 női magyar kongregációban kb. 33 ezer tag volt. A kommunizmus alatt a katolikus iskolák államosításával az ő tevékenységüket megszüntették. A Mária Kongregáció új formái az 1970-es évek végétől Magyarországon is a Keresztény Élet Közösségeiben alakulnak (KÉK).
     Világszerte 1995-ben már hatvan országban mintegy százezer elkötelezettje volt. A magyar KÉK 2008-ban nyert felvételt a világközösséghez. 2007. végéig P. Sajgó Szabolcs SJ, jelenleg P. Pakot Géza SJ jezsuita atya az egyházi asszisztens.
 

  vissza az elejére

 

Általános célkitűzései

·        Elsődleges feladatuk együtt munkálkodni az Egyház küldetésében: Jézus örömhírének továbbadásában, különös tekintettel az igazságosság, és béke, a teljes ember belső szabadsága érdekében.

·        Csoportjai konkrét elkötelezettségük szerint eltérő módon dolgoznak. Megtalálhatók a világ több mint hatvan országában.

·        Jézus Krisztus követésének, és vele együtt az Isten Országa építésén való munkálkodásnak egy meghatározott útja. A személyes válaszadásnak sok különböző módját fogadja el, anélkül, hogy egyiket magasabbra értékelné a másiknál.

·        Olyan közösségekből áll, amelyekben az emberek a hit útját járják, megtapasztalták a hit éltető erejét, felismerték, hogy szükség van ma arra a tanúságtételre, amit Jézus Krisztussal való életközösségük jelent.

·        Olyan csoportokból áll, amelyekben a Jézus útját járó emberek életmódját az Isten szavára való figyelés, az Eukarisztia ünneplése, az egymás iránti felelősség érzése, az egyszerű, ember- és természetkímélő élet jellemzi.

·        Máriát, Jézus Anyját küldetésük ősmintájának tekintik.

 vissza az elejére

 

Vecsési csoportunkról

1996. nagyböjtje óta rendszeresen tart lelkigyakorlatot a KÉK Vecsésen. A helyi csoport 2002-ben, egy hétköznapok lelkigyakorlata után alakult
-        havonta találkoznak,
-        nyitottak az élet különböző kérdései iránt,
-        megosztják egymással tapasztalataikat, együtt imádkoznak,
-        segítik egymásban egyéni képességeik kibontakozását,
-        együtt gondolják át mindazt, ami foglalkoztatja őket,
-        figyelnek egymásra,
-        imádságos visszatekintéseket tartanak életük rövidebb és hosszabb szakaszait érintve (nap, hónap…), hogy így megtanulják az evangélium szellemében látni az eseményeket és saját magatartásukat.
-         igyekeznek Istent keresni és megtalálni mindenben,
-        igyekeznek új szemmel látni a megszokottat, a hétköznapit, ráérezni belső megmozdulásaikra, a hitből élve teljesebb emberré válni.

vissza az elejére

 

 

...olyan csoportokból áll...

A KERESZTÉNY ÉLET KÖZÖSSÉGE
    
olyan csoportokból áll, amelyekben ezt az utat egymással        
      KÖZÖSSÉGBEN járják azok az emberek,
-
akik 5-10 fős csoportokban rendszeresen összejönnek
- akik lehetnek házaspárok és egyedülállók, laikusok és papok
- akik nyitottak az élet különböző kérdései iránt (család, hivatás, társadalom, egyház...)
- akik megosztják egymással tapasztalataikat, együtt imádkoznak, együtt ünneplik az Eucharisztiát
- akik segítik egymásban egyéni képességeik kibontakozását
- akik kölcsönös kihívást és megerősítést jelentenek egymás számára
- akik együtt gondolják át mindazt, ami az egyéneket és a közösséget foglalkoztatja
- akik közösen próbálják világosabban látni mindennapi feladataikat, együtt keresik a megoldást és együtt hoznak döntést

A KERESZTÉNY ÉLET KÖZÖSSÉGE
    
olyan csoportokból áll, amelyekben a Jézus útját járó emberek
      ÉLETMÓDJÁT az jellemzi,

- hogy naponta figyelnek Isten szavára imádságban és meditációban
- hogy Krisztussal való életük középpontja az Eukarisztia ünneplése (szentmise)
- hogy imádságos visszatekintéseket tartanak életük rövidebb és hosszabb szakaszait érintve (nap, hónap...), hogy így megtanulják az evangélium szellemében látni az eseményeket és saját magatartásukat
- hogy igénybeveszik a tapasztalt emberekkel való beszélgetést, akik kísérőként segítik őket él1etük útján
- hogy Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlataiban alapvető tapasztalatot szereznek
- hogy közösségben vannak mindazokkal, akikkel együtt keresnek, és egymást felelősséggel hordozzák
- hogy az idők jelei arra ösztönzik őket, hogy felelősségteljes, egyszerű, ember- és természetkímélő életmódot folytassanak

 

vissza az elejére

 

...hétköznapok lelkigyakorlata?...

Adventben és nagyböjtben 5-6 héten át heti egy alkalommal, este találkoznak a tagok, ill. a lelkigyakorlatra jelentkezettek. Minden alkalommal 
•          együtt imádkoznak különféle formákban
•          megosztják egymással az elmúlt hét tapasztalatait
•          segítséget kapnak a következő hétre
vállalják, hogy naponta időt szánnak
•          személyes imádságra kb. 30. percet
•          napi visszatekintésre kb. 10 percet
A heti találkozók helye és időpontja:
Szent Erzsébet templom (kápolna), Vecsés, Kikindai utca
hétfő esténként 18-20 óráig 5 alkalommal

vissza az elejére

 
Hétköznapok lelkigyakorlata 2016. ádventjére

„Az Úrra vár a szívünk”

Döntés és cselekvés Isten akaratával összhangban

 Hétköznapok lelkigyakorlata 2016. adventjében
a  Keresztény Élet Közössége szervezésében

Szeretettel hívunk, hogy végezd velünk a hétköznapok lelkigyakorlatát, együtt keresve a csendet, az Istennel való kapcsolat megújulását, elmélyülését.  (plakát)

HÉTKÖZNAPOK LELKIGYAKORLATA- ként, együtt keresve a csendet, az Istennel való kapcsolat megújulását, elmélyülését.   Ennek az adventen át vezető útnak a lényege, hogy  ·
  naponta 20-30 percet csendes, imádságos elmélyüléssel és 10 percet az elmúlt  napra     való visszatekintéssel töltünk, amihez indítást, témát, javaslatokat és segítséget ka punk a

  heti egyszeri együttlétkor, ahol    
-  együtt imádkozunk, alaposabban megis merve, begyakorolva különféle imamódokat (a   szentírási szemlélődést, a képmeditációt, a lélegzet-imát, stb.)  
-  kiscsoportos beszélgetésben megosztjuk egymással az elmúlt hét tapasztalatait,  ezzel segítve és bátorítva egymást a közös úton.

 Időpontok: hétfő esténként 18.00-20.00 -ig

A hetek témái:

1. hét: „Istenre nyitottan élek” november 28.
2. hét: „Isten erejére bízom magam” december 5.
3. hét: „Ismerem Krisztus inkognitóját” december 12.
4. hét: „Engedem megtörténni Isten szavát”    december 19.
záró találkozó  2017. jan. 2.

 Helyszín: Szent Erzsébet templom Vecsés, Kikindai utca
 
Jelentkezési határidő: 2016. november 20.


Jelentkezés: az aláírt „jelentkezési lap” elküldésével (innen letölthető)

A Hétköznapok Lelkigyakorlatát Nagyné Bereczki Katalin és Vargáné Dancs Teréz kíséri.

vissza az elejére
Hétköznapok lelkigyakorlata 2016. nagyböjtjére

Istennel az emberek között

 

Nagyböjti lelkigyakorlat a Keresztény Élet Közösségével

 a szent Erzsébet kápolnában

Vecsés, Kikindai utca

2016. február 15-től március 21-ig.

 

Jelentkezni lehet: 2016. február 7-ig a jelentkezési lappal:
letölthető innen

A hetek témái:

1.    hét:  Istenem, ki vagy Te, - mi a neved?
2.   
hét:  Istenem, hol vagy, - meg tudlak találni?
3.   
hét:  Istenem, hogyan tapasztalhatlak meg a  szenvedésben?
4.   
hét:  Jézus Krisztus – Isten válasza kérdéseinkre
5.   
hét:  Istennel az emberek között

vissza az elejére
 
Hétköznapok lelkigyakorlata 2015. ádventjére

„Hallgassatok rám és élni fogtok”

Döntés és cselekvés Isten akaratával összhangban

 Hétköznapok lelkigyakorlata 2015 adventjében
a  Keresztény Élet Közössége szervezésében

Szeretettel hívunk, hogy végezd velünk a hétköznapok lelkigyakorlatát, együtt keresve a csendet, az Istennel való kapcsolat megújulását, elmélyülését.

A hétköznapok lelkigyakorlatának lényege az, hogy a résztvevők naponta
·       
30 percet csendes imában, és
·       
este 10 percet az elmúlt napra való visszatekintéssel töltenek, és a heti egyszeri találkozón témát, javaslatokat, impulzust és segítséget kapnak, amikor
·       
együtt imádkozunk, megismerkedve a különféle imamódokkal: a szentírási szemlélődéssel, a szerető figyelmesség imájával, a kép- és zsoltármeditációval…
·       
kiscsoportos beszélgetésben megosztjuk egymással az elmúlt hét tapasztalatait, ezzel segítve egymást a közös úton.

 Időpontok: a záró találkozó kivételével hétfő esténként 18.00-20.00 -ig

A hetek témái:

1. hét: Isten jót akar nekünk november 23.
2. hét: Nem minden jó november 31.
3. hét: Ha a szeretet vezérel december 7.
4. hét: Jól dönteni és a jót tenni    december 14.
záró találkozó  december 20.  VASÁRNAP 17.30 – kb. 20.30.

 Helyszín: Szent Erzsébet templom Vecsés, Kikindai utca
 
Jelentkezési határidő: 2015. november 18. ill. a csoportlétszámok beteltéig (kb. 20 fő)


Záró találkozó:
Jelentkezés: az aláírt „jelentkezési lap” elküldésével (innen letölthető)

A Hétköznapok Lelkigyakorlatát Nagyné Bereczki Katalin és Vargáné Dancs Teréz kíséri.

vissza az elejére

 

Hétköznapok lelkigyakorlata 2015. nagyböjtjére
„Mindenütt láthatatlan – mindenben látható”

Szeretettel hívunk, töltsd velünk az idei nagyböjtöt  

HÉTKÖZNAPOK LELKIGYAKORLATA- ként,

járjuk együtt a húsvéti előkészület útját,

keresve a csendet,

        az Istennel való kapcsolat megújulását, elmélyülését

Ennek az útnak a lényege, hogy naponta 20-30 percet csendes, imádságos elmélyüléssel, és 10 percet az elmúlt napra való visszatekintéssel töltünk, amihez indítást, témát, javaslatokat és segítséget kapunk a heti egyszeri együttlétkor, amikor

  • együtt imádkozunk, megismerkedve különféle imamódokkal: a táncmeditációval, a szentírási szemlélődéssel, a kép- és zsoltármeditációval...
  • kiscsoportos beszélgetésben megosztjuk egymással az elmúlt hét tapasztalatait, nehézségeit, ezzel segítve egymást a közös úton.

A heti találkozók helye és ideje: Szent Erzsébet kápolna (Vecsés, Kikindai utca), hétfői napokon este 18 - 20 óráig

A közös találkozók alkalmai és témái:ű

 

2015. február 23. „Isten nyomára lelni”
2015. március 2. „Mert drága vagy a szememben”
2015. március 9. „Életem szőttese ”
2015. március 16.  „Nyomot tévesztve vakvágányon”
2015. március 23. „Gyere – ma  a te házadban kell lennem ”
2015. március 30. „Jézussal az úton"
2015. április 13.                   „ Veletek vagyok minden nap”       Záró találkozó 

A Hétköznapok Lelkigyakorlatát a KERESZTÉNY ÉLET KÖZÖSSÉGE munkatársai kísérik:

 Nagyné Bereczki Katalin és Vargáné Dancs Teréz

Jelentkezés legkésőbb 2015. február 15-ig, illetve a létszám beteltéig (20fő)

a jelentkezési lap (LETÖLTÉS) személyes átadásával, telefonon,  vagy e-mailben.

nagyne.b.kati@freemail.hu   (70/2243305)

vdterez@gmail.com  (30/4745027)                     

 


Hétköznapok lelkigyakorlata 2014. ádventjére

„Istenem, Téged kereslek”

HÉTKÖZNAPOK LELKIGYAKORLATA

 2014. ADVENT

 Szeretettel hívunk, töltsd velünk az idei adventet HÉTKÖZNAPOK LELKIGYAKORLATA- ként, együtt keresve a csendet, az Istennel való kapcsolat megújulását, elmélyülését.

Ennek az adventen át vezető útnak a lényege, hogy naponta 20-30 percet csendes, imádságos elmélyüléssel és 10 percet az elmúlt napra való visszatekintéssel töltünk, amihez indítást, témát, javaslatokat és segítséget kapunk a heti egyszeri együttlétkor, ahol

    -  együtt imádkozunk, alaposabban megismerve különféle imamódokat: a szentírási

        szemlélődést, a képmeditációt, a lélegzet-imát, stb.

 

    -  kiscsoportos beszélgetésben megosztjuk egymással az elmúlt hét tapasztalatait,

             ezzel segítve és bátorítva egymást a közös úton.

 

A heti találkozók helye:

Szent Erzsébet Kápolna

Vecsés, Kikindai utca

Hétfő esténként 18-20 óráig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közös találkozók ideje és témái:

 

1. este  2014. november 24.   „Vágyódva kereslek” 

2. este 2014. december 1. „Elhagytak engem” 

3. este 2014. december 8.  „Megtaláltam, akit szeret a lelkem” 

4. este 2014. december 15. „Nézzétek, már itt áll” 

5. este 2015. január 5.   Záró találkozó

  

 A Hétköznapok Lelkigyakorlatát a KERESZTÉNY ÉLET KÖZÖSSÉGE munkatársai vezetik:

          Nagyné Bereczki Katalin  és Vargáné Dancs Teréz

 

 Jelentkezés a lap elküldésével, személyesen, vagy e-mailben

 legkésőbb 2014. november 16-ig (vagy a létszám beteltéig – 20 fő).

                

      vdterez@gmail.com                                                  nagyne.b.kati@freemail.hu

 

Hétköznapok lelkigyakorlata 2014. nagyböjtjére

KERESEM ÉLETEMBEN ISTEN NYOMAIT

Ez a meghívó 2014. nagyböjtjére szól,
amelyet a SZENTIGNÁCI HÉTKÖZNAPOK LELKIGYAKORLATA útján fogunk végigjárni.

 

Igyekszünk

·         új szemmel látni a megszokottat, a hétköznapit;

·         ráérezni belső megmozdulásainkra;

·         nyugodt helyet és időt találni magam és Isten számára;

·         a hétköznapokban a hitből élni;

·         hétköznapi feladatainkat világosabban meglátni, és Isten akaratát keresve tudatosabb döntéseket hozni.

Ezért:

·        hetente egyszer találkozunk ,

·        begyakorolunk különféle imamódokat,

·        kiscsoportos beszélgetésben megosztjuk személyes élményeinket,

·        impulzusokat kapunk a következő heti anyaghoz.

·        Naponta időt szakítunk személyes imádságra (kb. 20 perc) és napi visszatekintésre (kb. 10 perc)

 A heti találkozók helye és ideje:
Szent Erzsébet kápolna

Vecsés, Kikindai utca

Hétfő
i napokon este 18-20 óráig

A közös esték témái és az időpontok a következők:

1.este    2014. március 10.   A nyomkeresés előkészületei
2. este   2014. március 17. 
 Isten nyomaira rátalálni

3. este   2014. március 24.  Visszafelé követem a nyomokat életemben
 4. este   2014. március 31.  Elvesztettem a nyomot
5. este   2014. április  7.       Két nyom keresztezi egymást
6. este   2014. április 14.     Jézus nyomába lépek
7. este   2014. április 28.     Záró találkozó
 

 A Hétköznapok Lelkigyakorlatát a  KERESZTÉNY ÉLET KÖZÖSSÉGE munkatársai kísérik:

Nagyné Bereczki Katalin és Vargáné Dancs Teréz

 

Jelentkezés: a lap elküldésével legkésőbb 2014. március 5-ig  (vagy a létszám beteltéig /20 fő/)  vdterez@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen a kísérőknél.

A jelentkezési lap és meghívó PDF-formátumban letölthető itt
(ha mé
g nem lenne a pdf fáljlokat kezelő program installálva a számítógépén,
innen letöltheti ingyenesen)
 

vissza az elejére