a kezdőoldalhoz kattintson ide

 

LELKIPÁSZTORI TERVÜNK

I. 2011-től a Biblia évétől

Nagy örömmel tesszük közzé Lelkipásztori Tervünket, mely remélhetőleg sok évre lelki irányt szab egyházközségünk számára és amelyben kifejtjük, hogy
- milyen célok vezérelnek bennünket, egyházi, egyházközségi életünket?
- hogyan tudunk jelen lenni ebben a világban?
- milyen tervek fogalmazódtak már meg bennünk.

A lelkipásztori tervezés szinte már követelményként áll a világ egyházközségei előtt, így nem egyedülálló, hanem hiánypótló ez a munkánk. Sőt, kb. egy éve határozott inspirálást kaptunk erre püspök atyánktól, hogy dolgozzunk rajta.

Közösségi találkozások, gyűlések alkalmával lassan, nagyon lassan haladtunk előre. Amióta itt vagyok (2006-tól), sok mindent megvalósítottunk közösen, mivel nagyon jó talajt találtam itt Vecsésen az Úr szőlőjében. Vagyis őszinte hálát adok minden hívőért.

Szeretnénk, ha minél több egyházközségünkhöz tartozó hívő elolvasná, és egy irányban gondolkodnánk, összetartanánk az Úr felé vezető úton. Írásunk lényegi részét munkacsoportoknak megfelelően osztottuk fel: szeretnénk ezekre a találkozásokra minél több hívőt meghívni, ahol nemcsak konkrét teendők megbeszélése a cél, hanem hogy szellemi műhellyé is váljanak, egyházunk tanításaival ismerkedjünk.

Célunk érdekében nem kérünk a nyomtatott füzetekért pénzt, mégis nagyon megköszönjük azt,  ha a nyomdai költségekre adományok érkeznek.

Vecsés, 2011. október 23.

Az Irgalmas Jézus Plébánia Egyházközségi Tanácsának nevében
szeretettel:

Varga Péter plébános, vagyis  
Péter atya

 

letöltése itt...

 

 

II. A CSALÁD ÉVÉRE tekintettel
(kiegészítés az általános Tervhez):
 

A Családok Éve alkalmából mindenki tud segíteni, hogy hazánkban nagyobb becsülete legyen a családoknak és Isten tervei valósulhassanak meg. Csatlakozzon imafelhívásainkhoz, vegyen részt programjainkon – már a jelenlétünkkel is erősítjük egymást!

Milyen elhatározásaink vannak?

Imafelhívások
- Nagykilencedet ajánlunk fel családjainkért: minden elsőszombaton a szentmisét és utána egy imádságot (szentolvasót vagy keresztutat) ajánlunk fel    
- Virrasztás családjainkért, hazánkért: minden hónap 23-án (ld. külön cikk)     
- Minden hónap 2. vasárnapján a szentmisét a családokért ajánljuk fel és mivel az egyházközség egy nagy család, ezért áldást kérünk az abban a hónapban született hívekre ill. köszöntjük őket a közösségi házban
- Minden vasárnap más-más család hozza fel a szentmise adományait az oltárhoz és kérjük rájuk Isten áldását
- éves lelkinapunkra egy családos görög katolikus atyát szeretnénk meghívni
- imádságaink alatt sokszor gondolunk erre a szándékra: szentségimádások, irgalmasság imaórája, rózsafüzére, vándorevangélium, karizmatikus találkozások alkalmával
- megemlékezünk majd az apák-, anyák-, és nagyszülők napjáról és gyermekmegáldások is lesznek
- a plébános egész évben szívesen fogadja a hívást házszentelésre

Karitatív felhívás
- A szegényebb családok megsegítésére vár karitász csoportunk akár kétkezi, akár anyagi segítséget (lásd Szent Antal persely)
- Várunk újakat is, akik bekapcsolódnak a „Karolj fel egy családot” püspöki felhívás közös megvalósításában (lásd 2009. szept-i hírlevél és a város idei januári újságjában)

Családokat erősítő közösségi programok
- keresztény családi bált szervezünk első alkalommal, márc. 5-én
- egyházközségi családi napot tartunk ismét május egyik szombatján
- kirándulásnak és közös lelki programnak is nagyszerű a pünkösdhétfőjére tervezett máriaremetei útnak
- ugyanígy június végén az Váci Egyházmegyei Találkozó most Szolnokon
- családi bicikli verseny
- családi teljesítmény túra (könnyített)

Egyebek
- A médiában (hírlevelek, városi média, családközösségünk internetes oldalain) a témával kapcsolatos üzenetek megfogalmazása
- Plakát-kiállítás a család évéről a templomban (és közösségi házban)

ÁLTALÁNOS TERVEINK:

Részletes Lelkipásztori Terv kidolgozása munkacsoportokban (mely 2011. őszén készen lett).