Irgalmas Jézus Katolikus Plébánia – Vecsés

Szeretettel köszöntjük!

Jótékonysági koncert templomunk felújítására

Szunyogh Kata, · Kategória: Egyéb

riport plébániavezetőnkkel

admin, · Kategória: Egyéb

Szeretettel ajánljuk meghallhatásra a plébániavezetőnkkel készült riportot, mely a Mária Rádió “Hitvalló” műsorában hangzott el 2018. júl. 17-én. (ide kattintva, vagy a képre)

Hírleveleink

admin, · Kategória: Egyéb

Aktuális találkozásaink időpontjait stb. megtalálhatja a nyomtatott heti hírlevelekben: tovább kattintson ide…

Imáinkkal kísérjük plébániánk új vezetőjét

admin, · Kategória: Egyéb

2016. szept. 1-től ismét önálló vezetője van plébániai közösségünknek. Köszönjük az Úrnak, hogy vannak olyan szolgáló emberek, akik sok áldozatot készek vállalni a közösségekért. Ilyen a mi diákónusunk vagyis szerpapunk, Frics Zoltán is, akire megyéspüspök atyánk teljes nyugalommal tudta rábízni plébániánk vezetését.
Sokat nyer ezáltal a közösségünk:
– benne él közösségünkben és ezért szívügye az itt élő hívő emberek hitélete
– a plébánia vezetője könnyebben elérhető bárki számára és több ideje is jut a közösségre 
– az eddigi igeliturgiák és szentmisék mellett még több pap fog jönni kisegíteni templomunkba
– így tovább fejlődik közösségünk, mint önálló plébánia és nincs alárendelt viszonyban a város másik plébániájával szemben

Tisztelendő Zoltán diákónus úrnak (sőt szokás diákónus-atyának is hívni) a kinevezését a következő linken lehet elolvasni: püspöki irat…

Dr. Huszka Mihály atya továbbra is jön hozzánk a szentségeket kiszolgáltatni (amihez áldozópap kell: szentmise, szentgyónás), de nem mint felelős és közösségünk ügyeiben döntést hozó vezető, hanem mint felkért segítő. A püspök atya kérte fel őt általános segítőnek (moderátornak). Mit is jelent a különbség a plébános, plébániai kormányzó és plébániai vezető között? Egy plébániai közösség vezetője általában egy áldozópap, akire vagy hosszú időre van rábízva egy közösség (mint plébános) vagy ideiglenesen ill. mellékfeladatként eddigi feladatai mellett (mint plébániai kormányzó). Egyre több helyen a paphiány miatt akolitusok (szolgálatra felavatott családos emberek) is vezetnek plébániát ugyanazon jogokkal, mint egy plébános (ők tehát a plébánia-vezetők). Egyházi életünk és struktúránk megköveteli, hogy minden közösséghez pap is eljusson legalább bizonyos időközönként és segíti a plébánia vezetőt, mint megbízott segítő (moderátor).
Egyházközségünk örvendhet annak, hogy felszentelt szerpap lett a plébánia vezető és nem csak egy kinevezett akolikus.

Sokan kifejezték már, és tegyük még többen: imáinkkal és segítségünkkel támogatjuk plébániánk vezetőjét lelkipásztori munkájában és kérjük az ő imáit is közösségünkért és családjainkért.

Mihály atya szolgálata

admin, · Kategória: Egyéb

2015. máj. 17. és 2016. aug. 31. között dr. Huszka Mihály atya látta el a plébánosi szolgálatot az Irgalmas Jézus Plébánián. Mint az Óváros Plébánia plébánosa oldallagosan nagy szeretettel szolgált nálunk is mint plébániai kormányzó. Hálásan köszönjük eddigi és jövőbeni szolgálatát. 
Szept. 1-től dr. Beer Miklós megyéspüspök atyánk felmentette őt közösségünk plébánosi szolgálata alól, és felkérte, hogy mint moderátor segítse a plébánia új vezetőjét. 

 

Péter atya elbúcsúzott közösségünktől

admin, · Kategória: Egyéb

2015. máj. 17-i szentmisében Péter atya szeretettel búcsúzott el plébániaközösségünktől. További szolgálatáról utolsó hírlevelében írt nekünk, melyet ide kattintva olvashatunk…