Szentmisék és ünnepek

Szentmisék, igeliturgiák aktuális rendje a következő oldalon tekinthető meg: 
http://vecses-ovaros.vaciegyhazmegye.hu/miserend.htm

Igeliturgiákról néhány szó:
– Egyházunk ősi tanítása szerint hasznos, ha sokféle közösségi imádságon veszünk részt: pl. szentmisék, igeliturgiák (általános vagy bűnbánati liturgia), szentségimádások, litániák, keresztutak, taizé-i imák stb.  Ha így változatossá válik az imádságos életünk, akkor ezekből valóban ki tud emelkedni a szentmise, mint “csúcs és forrás” a zsinat szavaival élve. Az igeliturgiák tehát nem a szentmisék pótlékai, hanem szükséges imádságos forma, melyen részt venni áldásos a hívők számára. (A paphiány miatt a világ számtalan pontján kezdték bevezetni az igeliturgiákat, viszont haladóbb és jobban egyházhű gondolkodású közösségekben ettől függetlenül és a paphiányt megelőzően is tartottak már igeliturgiákat).
– Az igeliturgia nagyon hasonlít a szentmisére, és a fő célok ugyanazok, mint a szentmisénél, csupán nem pap végzi, tehát nincs átváltoztatás a szentmise közepén (“Ez az én testem…ez az én vérem…”). Lehet még egy fontos különbség: nincs áldás a végén, azonban ha felszentelt diákónus végzi az igeliturgiát, akkor már papi áldás is van. A fő célok pedig megvalósulnak: 1. első cél: Isten dicséretére gyűlünk össze, 2. Jézushoz közelebb kerülünk (szentáldozás, Biblia szavai), 3. közösségünk többi keresztényeivel együtt lehetünk, és 4. saját lelkünkért imádkozunk– A paphiány miatt sokszor a hívek vasárnaponként is igeliturgiákon tudnak részt venni, mellyel szintén megszentelik a vasárnapot (tehát teljesítik a tízparancsolat 3. pontjának lényegi részét).
– Az igeliturgiákat a váci egyházmegyében csak egy közös képzésben részt vett és püspöki megbízással rendelkező személy végezheti és csak a helyi plébános belátása szerint.

Plébániatemplomunk búcsúja:
Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe: pünkösd utáni 3. szombat (2015-ben jún. 14-én)
Szentségimádási napunk:  aug. 22.
Isteni irgalmasság ünnepe:   húsvét 2. vasárnapja

Kápolnánk búcsúja:
Szent Erzsébet ünnepe (nov.19.) körüli vasárnap

Vélemény, hozzászólás?