közösségeink

KÖZÖSSÉGEINK

Családi közösségeinkről bővebben itt olvashat tovább…

Ifjúsági közösségünkbe is szeretettel várjuk a fiatalokat!

Énekkarunk Istent dicséri imáival és énekeivel.

Karizmatikus közösségünk a Szentlélek tudatos jelenlétében szeretne élni. ld. itt tovább…

Karitász csoportunk az egyházközség “keze” a jócselekedetekhez. ld. itt tovább…

KÉK-közösségünk a jezsuita lelkiséget éli meg a hétköznapokban. ld. itt tovább…

A hittanosok különleges közössége a NET-hittanld. itt tovább…

Katekumen közösségünkben a felnőttek tudatosan válnak katolikus keresztényekké.

A vándorevangélium Biblia-köreiben a Szentírással foglalkozunk.